INTERIÉROVÉ PODLAHY
Tel.: 048-413 32 52
KONTAKT trendparket@trendparket.sk
AHRO Sports Floor - prenosné podlahy
Model Rom 20
Štandardný nosník
Rome Tenis
Dvojitý nosník
Model Rome Veneer
Elastická podložka
Model Athletic
Elastická podložka
V roku 1985 Firma Hamberger vyrobila prvú prenosnú parketovú športovú podlahu. Vyvinula jedinečný systém uzamykania jednotlivých dielcov, ktorý si dala patentovať. Uzamykací mechanizmus je jednoduchý, ale zabezpečuje dokonalá spojenie dielcov. U prenosných podláh je najväčší problém ako spojit dielce podlahy tak, aby nevzniklai výškové presahy v mieste spojov. Takéto presahy môžu byť pre športovcov veľmi nebezpečné. Samozrejme rovinnosť podkladu musí byť tolerancii podľa normy DIN. Pokiaľ by boli nerovnosti podkladu príliš veľké, mohlo by namáhaním dôjsť k poškodeniu uzamykacieho mechanizmu a mohli by vzniknúť presahy alebo poškodenie podlahy. AHRO mobilné podlahy je možné dočasne položiť n ľadovú plochu zimných štadiónov. Dnes má spoločnosť v ponuke aj prenosné podlahy so syntetickým povrchom, špeciálne pre určitý druh športu.
Vynikajúca skladovateľnosť
V roku 1985 Firma Hamberger vyrobila prvú prenosnú parketovú športovú podlahu. Vyvinula jedinečný systém uzamykania jednotlivých dielcov, ktorý si dala patentovať. Uzamykací mechanizmus je jednoduchý, ale zabezpečuje dokonalá spojenie dielcov. U prenosných podláh je najväčší problém
HARO SPORTS FLOOR HARO Parkett HARO - konštrukcie Mobilné podlahy Exteriérové podlahy