Triedenie HARO Parkett
Triedenie je charakterizovanie drevených parkiet podľa druhu dreva a jeho štruktúry. HAMBERGER® triedi drevo pre parketové diely značky HARO podľa rôznych štruktúr drevnej masy, aby sa zachovala vhodná surovinová základňa pre rôzny design.
Doskaový vzor: Plaza / Maxim / Prestige / Scala
Exklusiv
Vyberané a prevažne rovnomerné triedenie v štruktúre a vo farbe. Pokojná reprezentatívna optika pre náročný štýl bývania. Prípustné sú hrče do priemeru 2 mm a čierne hrčky do priemeru 1 mm, ale nesmú sa vyskytovať skupinovo. Zvlášť nápadné hrubé farebné rozdiely a rozdiely v štruktúre dreva s beľovým drevom sú neprípustné.
Markant
Prevažne pravidelné triedenie v štruktúre dreva. Farebne sa môže odlišovať jemný výskyt vlákien z beľového dreva). Hotové parketové diely nemôžu mať na povrchu žiadne hrče (zdravé hrče do priemeru 2 mm sú prípustné, čierne hrčky s priemerom menším ako 1 mm sú prípustné, ak sa nevyskytujú skupinovo a nesmú mať trhliny a praskliny.
Sauvage
Charakter dreva môže byť určený živou štruktúrou drevených vlákien beľového dreva. Hotové parketové diely musia byť na povrchu bez trhlín s podielom hŕč. Hrče musia byť pevné. Veľmi rustikálna optika s čiernymi tmelenými prasklinami a množstvom tmelených hrčí.
Country
Prirodzený podiel beľového dreva a hŕčí. Vytvára výraznú podlahu s celým farebným spektrom dreva a štruktúrou (pozdĺžne a veľmi široké fládrové rezy).
Universal
Kompletná kombinácia mäkých a tvrdých častí drevnej hmoty. Veľmi výrazný vzhľad s obsahom zdravých hrčí.
Alabama
Triedenie pre milovníkov dreva s dôrazom na spájanie beľového a jadrového dreva so širokým výberom v štruktúre dreva.
Allegro
Exquisit (A)
Vyberané a prevažne rovnomerné triedenie v štruktúre a vo farbe. Pokojná reprezentatívna optika pre náročný štýl bývania. Prípustné sú hrče do priemeru 2 mm a čierne hrčky do priemeru 1 mm, ale nesmú sa vyskytovať skupinovo. Zvlášť nápadné hrubé farebné rozdiely a rozdiely v štruktúre dreva s beľovým drevom sú neprípustné.
Trend (A)
Prevažne pravidelné triedenie v štruktúre dreva. Farebne sa môže odlišovať jemný výskyt vlákien z beľového dreva). Hotové parketové diely nemôžu mať na povrchu žiadne hrče (zdravé hrče do priemeru 2 mm sú prípustné, čierne hrčky s priemerom menším ako 1 mm sú prípustné, ak sa nevyskytujú skupinovo) a nesmú mať trhliny a praskliny.
Terra
Charakter dreva môže byť určený živou štruktúrou drevených vlákien beľového dreva. Hotové parketové diely musia byť na povrchu bez trhlín s podielom hŕč. Hrče musia byť pevné.
Tundra (A)
Prirodzený podiel beľového dreva a hŕč. Vytvára výraznú podlahu s celým farebným spektrom dreva a štruktúrou (pozdĺžne a veľmi široké fládrové rezy).
Standard
Jemné rozdiely vo farbe dreva s malým množstvom hrčí. Veľmi príjemný prírodný vzhľad dreva s vystupujúcimi letokruhmi.
Country
Triedenie pre milovníkov dreva s dôrazom na spájanie beľového a jadrového dreva so širokým výberom v štruktúre dreva.
Family
Živý mix triedenia Terry a Tundry s podielom beľového dreva aj hrčí. Veľmi živý vidiecky charakter.
Sauvage
Charakter dreva môže byť určený živou štruktúrou drevených vlákien beľového dreva. Hotové parketové diely musia byť na povrchu bez trhlín s podielom hŕč. Hrče musia byť pevné. Veľmi rustikálna optika s čiernymi tmelenými prasklinami a množstvom tmelených hrčí.
Favorit
Prírodné mnohostranné triedenie, ktoré zdôrazňuje drevo ako prírodný produkt vo svojej širokej palete od jednoduchosti až po živosť s farebnou pestrosťou a podielom hŕč.
Universal
Vyberané a prevažne rovnomerné triedenie v štruktúre a vo farbe. Pokojná reprezentatívna optika pre náročný štýl bývania. Hotové parketové diely môžu mať na povrchu zdravé hrče do priemeru 2 mm a čierne hrčky s priemerom menším ako 1mm. Trhliny, praskliny alebo beľové drevo sú neprípustné. Zvlášť nápadné, hrubé farebné rozdiely a rozdiely v štruktúre dreva sú neprípustné, výnimku tvoria exotické dreviny bez beľového dreva.
HARO Parkett

haro parktt

parkety

Kontakt